Seura

Rauman Naisvoimistelijat ry on liikuttanut raumalaisia vuodesta 1913 lähtien. Pienestä alkanut toiminta on kasvanut tärkeäksi osaksi monen raumalaisen viikoittaista liikuntaa.

VISIO
Kehittyvä, yhdenvertainen ja vastuullinen raumalaisten liikuttaja

MISSIO
Rauman Naisvoimistelijat on kehittyvä (jatkuvasti kehittyvä, ajanhengessä oleva) voimisteluliikunnan tarjoaja, jonka laadukkaaseen ja monipuoliseen toimintaan kaiken ikäisten ja –taitoisten on helppo osallistua

SEURAMME ARVOT

VASTUULLISUUS ~ Seuran toiminnassa noudatetaan yhdessä sovittuja sääntöjä ja linjauksia. Ohjaajat ja valmentajat ovat koulutettuja ja sitoutuvat laadukkaan toiminnan tarjoamiseen jäsenistölle. Seuraa johdetaan järjestelmällisesti ja toiminnan laatua arvioidaan yhdessä työntekijöiden ja jäsenten kanssa.

KEHITTYVÄ ~ Seuran toimintaa arvioidaan ja kehitetään vastaamaan tämän päivän kysyntää. Uudistamme seuramme toimintaa ajan hengen mukaisesti ja jäseniä kuunnellen. Arvostamme työtä, jonka myötä seuramme on liikuttanut raumalaisia jo yli 100 vuoden ajan.

POSITIIVISUUS ~ Seuran toiminnasta välittyy liikunnan ilo. Ohjaajat ja valmentajat tekevät työtään rakkaudesta liikuntaan ja liikuttamiseen. Tunneilla on tilaa nauraa ja iloita yhdessä tekemisestä. Palveluhenkisyys ja joustavuus luovat positiivista ilmapiiriä. 

TUTTU JA HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ ~ Seuramme toimintaan jokainen on tervetullut. Seuran toiminnassa voi piipahtaa tai kulkea vaikka koko elämänkaaren ajan. Liikuntapaikat ovat lähellä ja toiminta on tuttua kaupunkilaisille.

> SEURAN SÄÄNNÖT
 

Tähtiseura

Lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan tähtiseura - laadukasta toimintaa koko elinkaarelle

Lasten ja nuorten Tähtiseurassa liikkuva lapsi on tärkein

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Vuodesta 1992 lähtien Voimisteluliitto on myöntänyt laatuseurasertifikaatteja seuroille, joiden arjessa toteutuu lapsen ja nuoren parhaan edistäminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja lapsuuden kunnioittaminen. Tavoitteena on löytää avaimet lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun laadun takaamiseen seurassa.

Lasten ja nuorten Tähtiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja, joiden toiminta täyttää Olympiakomitean ja Voimisteluliiton laatukriteerit. Tähtiseuramerkin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta - se on lupaus laadusta.

Tähtiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Lapsen oman ryhmän tueksi tarvitaan hyvin toimiva seurayhteisö, joka on lapselle hyvä ja turvallinen ympäristö kasvaa.

Rauman Naisvoimistelijat sai v. 1997 ensimmäisen kerran lasten ja nuorten laatuseuratunnuksen (Sinettiseura). Nykyinen Tähtiseuratunnus on valtakunnallinen tunnus laadukkaasta ja monipuolisesta lasten liikuntatoiminnasta. Viimeinen laatuseuraauditointi seuraamme on tehty vuonna 2020.

Aikuisten liikunnan Tähtiseura

Aikuisten toiminnan osalta Rauman Naisvoimistelijat sai Voimisteluliiton Priima-laatuseuratunnuksen vuonna 2009. Myöhemmin nimike muuttui aikuisten liikunnan tähtiseuraksi. Toimintamme on auditoitu kesällä 2020 ja toiminnan laadulle asetetut kriteerit täyttyivät.

Rauman Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta

Historia

Rauman Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta on perustettu vuonna 1952 ja se on Suomen seitsemänneksi vanhin Kilta.

Toiminta

Toiminnan painopistealueina ovat yhteinen viikoittainen liikuntatuokio, erilaiset retket, kurssit ja yritysvierailut, valtakunnallinen Kiltapäivä sekä muut kiltalaisten yhteiset tapaamiset.

Yhteiseen viikoittaiseen jumppaan kokoonnumme terveydenhuolto-oppilaitoksen (Winnova, Stenius) salissa keskiviikkoisin klo 11.00 – 12.00.

Kilta julkaisee syksyllä ja keväällä tapahtumakalenterin ja kaikista tapahtumista ilmoitetaan myös Raumalaisen yhdistystoimintapalstalla.

Emännistö/Hallitus

Hallituksen eli Killan Emännistön jäseniksi valitaan Killassa pitkään toimineita ja kiltatyöstä kiinnostuneita henkilöitä. Heidän tehtävänään on suunnitella ja toteuttaa Killan toimintaa.

Tällä hetkellä Emännistöön kuuluvat:

Hilkka Vuolle, Kiltamuori 050 322 6350

Marita Laivo, Kiltaäiti, puheenjohtaja 040 554 0557 maritalaivo@gmail.com

Riitta Lotila, Kiltaemäntä, varapj. 050 520 5643 riitta.lotila@gmail.com

Lahja Nummela, Raha-arkun vartija 040 560 4862 nummela.lahja@gmail.com

Kaisu Rannikko, Kiltamenojen ohjaaja 040 763 2102 kaisu.rannikko@dnainternet.net

Kaija Rinne, Ilmoitusvastaava 050 090 6221 kaija.rinne@gmail.com

Päivi Jumppainen, Ilmoitusvastaava 040 734 1298 paivim.jumppainen@gmail.com

Maarit Cederberg, Retki- ja matkavastaava 044 313 0448 ce.maarit4@gmail.com

Ulla Nuotio, Muistiinmerkitsijä 050 584 3462 ullai.nuotio@gmail.com

Jäsenistö

Tulethan mukaan Kiltaan, sillä: Killan jäseneksi voidaan kutsua 25 vuotta täyttänyt, voimistelua harrastava seuran jäsen.

Halutessasi liittyä Kiltaan, otathan yhteyttä Emännistöön.

Jäsenmaksu

Uskollisuuden Killan jäsenmaksu on 30 (20 € Killalle, 10 € pääseuran jäsenmaksuksi).

Jos haluat osallistua myös RNv:n muihin jumpparyhmiin, lunastat 60 € jumppakortin ja maksat Killan jäsenmaksuna 20 €.