Seura

Rauman Naisvoimistelijat ry on liikuttanut raumalaisia vuodesta 1913 lähtien. Pienestä alkanut toiminta on kasvanut tärkeäksi osaksi monen raumalaisen viikoittaista liikuntaa.

Seuramme visio on olla
Alueellisesti merkittävin liikuntaseura

Seuramme missio on
Mahdollistamme liikkumisen koko elämänkaaren ajan

Seuramme arvot ovat
avoimuus, vastuullisuus, positiivisuus ja yhteisöllisyys.

Avoimuus

 • toteutamme toiminnassamme avointa vuorovaikutusta ja viestintää
 • jäsenistöllämme on mahdollisuus vaikuttaa seuramme toimintaan ja kehittämiseen
 • toimintaperiaatteemme, vuorovaikutuksemme ja viestintämme ovat selkeää ja avointa
 • avoin kaiken ikäisille voimisteluharrastajille

Vahvistavat toimenpiteet:

 • perehdyttäminen kaikkiin tehtäviin
 • ohjaajatiedote
 • markkinointi ja muu viestintä selkeää ja tasapuolista
 • omilla kasvoilla asioista kertominen

Vastuullisuus

 • toimintaympäristömme on turvallinen ja yhdenvertainen
 • ylläpidämme oppimista tukevaa ja kehittymiseen kannustavaa toimintaympäristöä
 • haluamme varmistaa, että toimintamme tuottaa jäsenilleen hyvinvointia
 • puutumme kaikkiin epäkohtiin nopeasti reagoiden
 • turvallisuus on toimintamme suunnittelun pohjana (suunnittelemme toimintamme turvalliseksi)
 • ekologinen näkökulma ja vastuullisuus: toimintamme noudattaa…
 • laadukkuus (tähtiseura, auditointi)

Positiivisuus

 • liikunnan ilo syntyy ja syttyy ja on kaiken pohja
 • toimintamme ilmapiiri on positiivinen ja kannustava kaikessa toiminnassa
 • haastavat tilanteet ratkaisemme positiivisessa hengessä ja rakentavasti
 • iloitsemme liikunnan tuomasta ilosta ja energiasta
 • toimimme tavoitteellisesti hymyssä suin
 • ohjaamme kannustamiseen, sen antamiseen ja vastaanottamiseen

Vahvistavat toimenpiteet:

 • markkinoinnin keinoin vahvistetaan positiivista imagoa
 • ohjaajien perehdytys ja hyvinvointi ja tukeminen vaikeissa tilanteissa
 • kiitoskulttuuri
 • positiivinen asenne ja ilme näkyy

Yhteisöllisyys

 • jokainen jäsen ja toimija on meille tärkeä
 • Seuramme mahdollistaa yhdessä onnistumisen ja elämysten kokemisen
 • kaikki ovat osa ryhmää
 • luomme jäsenillemme yhteenkuulumisen tunnetta
 • panostamme vahvan ja osallistavan seurahengen ylläpitämiseen

Sitoudumme Rauman Naisvoimistelijoissa toimimaan seuramme arvojen mukaisesti.

> SEURAN SÄÄNNÖT
> TOIMINTALINJAUS 2021-2023
> TOIMINNAN VUOSIKELLO

>VASTUULLISUUS
 

Tähtiseura

Lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan tähtiseura - laadukasta toimintaa koko elinkaarelle

Lasten ja nuorten Tähtiseurassa liikkuva lapsi on tärkein

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Vuodesta 1992 lähtien Voimisteluliitto on myöntänyt laatuseurasertifikaatteja seuroille, joiden arjessa toteutuu lapsen ja nuoren parhaan edistäminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja lapsuuden kunnioittaminen. Tavoitteena on löytää avaimet lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun laadun takaamiseen seurassa.

Lasten ja nuorten Tähtiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja, joiden toiminta täyttää Olympiakomitean ja Voimisteluliiton laatukriteerit. Tähtiseuramerkin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta - se on lupaus laadusta.

Tähtiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Lapsen oman ryhmän tueksi tarvitaan hyvin toimiva seurayhteisö, joka on lapselle hyvä ja turvallinen ympäristö kasvaa.

Rauman Naisvoimistelijat sai v. 1997 ensimmäisen kerran lasten ja nuorten laatuseuratunnuksen (Sinettiseura). Nykyinen Tähtiseuratunnus on valtakunnallinen tunnus laadukkaasta ja monipuolisesta lasten liikuntatoiminnasta. Viimeinen laatuseuraauditointi seuraamme on tehty vuonna 2020.

Voimistelukoulu kasvattaa hyvinvointia!

Voimisteluseurat ympäri Suomen tarjoavat lapsille valtavan määrän erilaisia voimistelu-, liikunta- ja tanssitunteja. Yhteistä kaikille voimistelukoulun leikkivarjon alla oleville tunneille on se, että niissä näkyy lasten oppimisen ilo, yhdessä tekemisen riemu sekä erilaiset kasvutarinat. Voimistelukoulu on laadukkaan lasten voimistelun merkki! Voimistelukoulussa lapsi on keskiössä ja ohjaajat ovat Voimisteluliiton koulutuspolulla hyödyntäen ohjaustyössään monipuolisia Voimistelukoulun tukimateriaaleja. Voimistelukoulu kasvattaakin lasten sekä perheiden hyvinvointia useasta eri näkökulmasta.

Rauman Naisvoimistelijoissa Voimistelukoululeikkivarjon alle kuuluu lukuisia perheliikunnan,lasten-ja kouluikäisten ryhmiä!

Ks.tuntikuvaukset: perheliikunta ja lapset ja kouluikäiset.

Aikuisten liikunnan Tähtiseura

Aikuisten toiminnan osalta Rauman Naisvoimistelijat sai Voimisteluliiton Priima-laatuseuratunnuksen vuonna 2009. Myöhemmin nimike muuttui aikuisten liikunnan tähtiseuraksi. Toimintamme on auditoitu kesällä 2020 ja toiminnan laadulle asetetut kriteerit täyttyivät.

Rauman Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta

Historia

Rauman Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta on perustettu vuonna 1952 ja se on Suomen seitsemänneksi vanhin Kilta.

Toiminta

Toiminnan painopistealueina ovat yhteinen viikoittainen liikuntatuokio, erilaiset retket, kurssit ja yritysvierailut, valtakunnallinen Kiltapäivä sekä muut kiltalaisten yhteiset tapaamiset.

Yhteiseen viikoittaiseen jumppaan kokoonnumme terveydenhuolto-oppilaitoksen (Winnova, Stenius) salissa keskiviikkoisin klo 11.00 – 12.00.

Kilta julkaisee syksyllä ja keväällä tapahtumakalenterin ja kaikista tapahtumista ilmoitetaan myös Raumalaisen yhdistystoimintapalstalla.

Emännistö/Hallitus

Hallituksen eli Killan Emännistön jäseniksi valitaan Killassa pitkään toimineita ja kiltatyöstä kiinnostuneita henkilöitä. Heidän tehtävänään on suunnitella ja toteuttaa Killan toimintaa.

Tällä hetkellä Emännistöön kuuluvat:

Hilkka Vuolle, Kiltamuori 050 322 6350

Marita Laivo, Kiltaäiti, puheenjohtaja 040 554 0557,  maritalaivo@gmail.com

Pirjo Joki-Korpela, Kiltaemäntä 050 371 8849, pirjo.jokikorpela@gmail.com

Lahja Nummela, Raha-arkun vartija 040 560 4862, nummela.lahja@gmail.com

Kaisu Rannikko, Kiltamenojen ohjaaja 040 763 2102, kaisu.rannikko@dnainternet.net

Päivi Jumppainen, Ilmoitusvastaava 040 734 1298, paivim.jumppainen@gmail.com

Tarja Ujula, Muistiinmerkitsijä 041 547 94 98, tarja.ujula@gmail.com

Pirjo Rakkolainen, Matka- ja retkisuun.vastaava 050 523 5719, piiu.rakkolainen@gmail.com

Jäsenistö

Tulethan mukaan Kiltaan, sillä: Killan jäseneksi voidaan kutsua 25 vuotta täyttänyt, voimistelua harrastava seuran jäsen.

Halutessasi liittyä Kiltaan, otathan yhteyttä Emännistöön.

Jäsenmaksu

Uskollisuuden Killan jäsenmaksu on 40  (30 € Killalle, 10 € pääseuran jäsenmaksuksi).

Jos haluat osallistua myös RNv:n muihin jumpparyhmiin, lunastat 65 € jumppakortin ja maksat Killan jäsenmaksuna 20 €.