Toimintalinjaus 2021-2023

 1. SEURAN ESITTELY

Rauman Naisvoimistelijat ry on perustettu vuonna 1913. Virallisen nimensä seura sai vuonna 1925. Seurassamme on noin 900-1000 jäsentä, joista noin puolet on alle 19-vuotiaita. Seuramme tarjoaa jäsenilleen harrastusmahdollisuuden ikään katsomatta. Toimialojamme ovat lapset ja nuoret, valmennus, aikuisten liikunta ja kiltatoiminta. Seuraa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Seurassa toimii yksi palkattu työntekijä toimistolla ja ryhmiä ohjaa noin 40-50 ohjaajaa / valmentajaa vuosittain.

Seuran talouden osa-alueet:

 • jäsen- ja toimintamaksutulot, varainhankinta ja avustukset
 • menoista suurin osa koostuu palkallisten työntekijöiden palkkamenoista ja tilavuokrista
 • ohjaajat ja toimistotyöntekijä ovat palkallisia, johtokunta työskentelee vapaaehtoistyönä.

Rauman Naisvoimistelijat ry kuuluu Suomen Voimisteluliittoon.

Seurassa toimii myös vuonna 1953 perustettu Uskollisuuden Kilta. Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaiset jäsenet ystävyyttä ja vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat muun muassa voimistelu, liikunta, tapaamiset, retket ja esitelmät.

Seuran historia on koottu sadan ensimmäisen toimintavuoden ajalta vuonna 2013 julkaistuun Liikunnan lumo ~ Rauman Naisvoimistelijat ry 100 vuotta –kirjaan.

 1. TOIMINNAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikkumista ja tarjota eri-ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus- ja kilpatasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet, ja yhdenvertaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen, ympäristön kestävää kehitystä tukevan ja kulttuurien moninaisuutta ilmentävän liikuntakulttuurin edistäminen.

 1. TOIMINNAN POHJALLA OLEVIA ARVOJA

VASTUULLISUUS

Seuran toiminnassa noudatetaan yhdessä sovittuja sääntöjä ja linjauksia. Ohjaajat ja valmentajat ovat koulutettuja ja sitoutuvat laadukkaan toiminnan tarjoamiseen jäsenistölle. Seuraa johdetaan järjestelmällisesti ja toiminnan laatua arvioidaan yhdessä työntekijöiden ja jäsenten kanssa.

POSITIIVISUUS

Seuran toiminnasta välittyy liikunnan ilo. Ohjaajat ja valmentajat tekevät työtään rakkaudesta liikuntaan ja liikuttamiseen. Tunneilla on tilaa nauraa ja iloita yhdessä tekemisestä. Palveluhenkisyys ja joustavuus luovat positiivista ilmapiiriä.

KEHITTYVÄ

Seuran toimintaa arvioidaan ja kehitetään vastaamaan tämän päivän kysyntää. Uudistamme seuramme toimintaa ajan hengen mukaisesti ja jäseniä kuunnellen. Arvostamme työtä, jonka myötä seuramme on liikuttanut raumalaisia jo yli 100 vuoden ajan.

TUTTU JA HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ

Seuramme toimintaan jokainen on tervetullut. Seuran toiminnassa voi piipahtaa tai kulkea mukana vaikka koko elämänkaaren ajan. Liikuntapaikat ovat lähellä ja toiminta on tuttua kaupunkilaisille.

 1. VOIMISTELUN EETTISET PERIAATTEET

VÄLITÄMME TOISISTAMME JA ITSESTÄMME

Sitoudumme YK:n ihmis- ja lastenoikeuksien julistukseen, toimimme puhtaan urheilun ja reilun urheiluhengen mukaisesti sekä noudatamme urheilun ja voimistelun eettisiä periaatteita. Kunnioittamalla toinen toisiamme otamme yhdessä vastuun arvostavan toimintakulttuurin luomisesta.

Voimistelussa vastuu toisistamme ja itsestämme on toiminnan perusarvo.

TOIMIMME AVOIMESTI JA YHTEISÖLLISESTI

Luottamuksen, rehellisyyden, läpinäkyvyyden ja avoimen viestinnän kautta tuotamme vaikuttavaa ja osallistavaa toimintaa. Toimintamme perustuu lakien, asetusten ja sääntöjen noudattamiseen sekä hyvän hallinnon periaatteisiin.

Yhdessä olemme enemmän.

TAKAAMME TURVALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Huomioimme voimistelussa jokaisen oikeuden psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Huolehdimme siitä, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Puutumme mahdollisiin epäkohtiin ja käsittelemme ne selkeiden ja luotettavien toimintamenetelmien kautta. Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti. Hyväksymme jokaisen omana itsenään. Positiivinen ilmapiiri tuo turvallisuuden kaikessa toiminnassa.

Voimistelussa jokainen on arvokas.

TUOTAMME HYVINVOINTIA

Huomioimme voimistelussa toiminnan vaikutukset terveyteen, tuemme yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä pyrimme ennaltaehkäisemään vammojen ja terveyshaittojen syntymistä. Toiminnallamme tuemme liikuntasuositusten mukaista elämää, lisäämme sosiaalista hyvinvointia ja mahdollistamme toimintakykyisemmän arjen.

Voimistelu perusliikuntamuotona edistää terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

LUOMME LAATUA, ILOA JA INNOSTUSTA

Tuotamme laadukasta voimistelu- ja seuratoimintaa osaavien ihmisten toimesta. Luomme kannustavaa ilmapiiriä ja kannamme kasvatuksellisen vastuumme. Tunnistamme oman vastuumme roolimalleina ja olemme luomassa positiivisista vuorovaikutusta voimistelutoimintaan.

Vetovoimainen voimistelutoiminta sitouttaa ja antaa osallistumisen mahdollisuuksia koko elinkaaren ajan.

KUNNIOITAMME YMPÄRISTÖÄ

Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Tarjoamme mahdollisuuden lähiliikuntaan, kannustamme kierrätykseen, energiatehokkuuteen ja kestäviin kulkutapoihin sekä edistämme tapahtumien, hankintojen sekä liikuntapaikkojen ympäristöystävällisyyttä. Teemme osuutemme ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Voimistelussa kannamme vastuumme ympäristöstä. (Voimisteluliitto 2020)

 1. TOIMINNAN TAVOITTEET VUOSILLE 2020-23

Toimintakausi 2020-21 LAATU

Seuran kehittämistyössä paneudutaan arviointiin ja laadullisiin tekijöihin. Seuran toimintaa avataan sekä jäsenille että työntekijöille. Seuratoiminnan laatukriteerit jalkautetaan ohjaajille ja valmentajille.

Toimintakausi 2021-22 VASTUULLISUUS

Jäsenten vahvempi osallistaminen. Ekologisuuden lisääminen seuratoiminnassa. Turvallisuusasiakirjan jalkauttaminen toimintaan.

Toimintakausi 2022-23 YHDENVERTAISUUS

Kaikille avoin ja yhteinen seura.

 1. NÄIN SEURA TOIMII

Rauman Naisvoimistelijat ry on rekisteröitynyt yhdistys ja toimii seuran sääntöjen ja yhdistyslain mukaan. Seuran toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, työ on vapaaehtoistyötä.

Liikuntaryhmien sisällöt, aikataulut ja liikuntapaikat on esitelty seuran internet-sivuilla, www.raumannaisvoimistelijat.fi. Ryhmien harjoittelupaikkoina toimivat kaupungin liikuntatilat. Toimintaa pyritään tarjoamaan eri puolilla kaupunkia. Harrastustoiminta sijoittuu ilta-aikaan, jotta mahdollisimman moni ehtii mukaan harrastamaan. Lasten ryhmät pyritään ajoittamaan alkuiltaan.

Kaikissa kysymyksissä voit kääntyä seuran toimiston puoleen. Seuran toimisto on osoitteessa Seminaarinkatu 3. Puhelinnumero toimistollemme on 02 824 0557.

SEURAN JÄSENEKSI LIITTYMINEN SEKÄ HARRASTERYHMIIN JA AIKUISLIIKKUJAKSI ILMOITTAUTUMINEN

Seuran jäseneksi liitytään maksamalla seuran toimintamaksu, joka sisältää jäsenmaksun 10 euroa. Maksulla on oikeutettu osallistumaan toimintaan yhden toimintakauden ajan (syyskuusta toukokuulle). Lasten toimintamaksulla voi osallistua perheliikuntaan ja/tai yhteen lasten ryhmään. Aikuisten toimintamaksulla saa käydä kaikilla aikuisten tunneilla (pois lukien kurssimuotoiset ryhmät) rajattomasti.

Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain seuran syyskokouksessa. Toimintamaksun suuruudesta päättää vuosikokouksen valtuuttama johtokunta. Ajantasaiset maksut löytyvät seuran internet-sivuilta.

Seuran toimintaan ilmoittaudutaan sähköisen Hoika -ilmoittautumisohjelman (https://go.hoika.net/public/Login.aspx?sid=43) kautta ja johtokunta vahvistaa seuran kausi-/ jäsenmaksun maksaneiden jäsenten jäsenluettelon kokouksessaan. Seuran kotisivuilta on linkki jäsentieto-ohjelmaan. Ilmoittautuminen tapahtuu ohjelman kautta ja lasku tulee ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin.

RYHMIEN ILMOITTAUTUMIS- JA MAKSUKÄYTÄNTEET

Harrasteryhmät (14 v. ja alle) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjelma ilmoittaa mahtuuko ryhmään vai siirtyykö ilmoittautuja varasijalle. Paikan ryhmässä menettää, ellei laskua ole maksettu eräpäivään mennessä. Lasten ryhmissä ensimmäinen tutustumiskerta on myös maksuton.

Kaikki aikuisjäsenet (yli 14v.) lunastavat kortin ja / tai tarran toimistolta. Jos sinulla on kortti aiemmilta kausilta ota se mukaasi. Kortin ja tarran saa maksukuittia näyttämällä. Aikuisten tunteihin on mahdollista tutustua myös kertamaksulla. Kertamaksullisia jumppalippuja voi ostaa toimistolta. Aikuisten ryhmissä kauden ensimmäinen toimintaviikko on maksuton.

Harrastajia ei ole vakuutettu seuran toimesta.

OHJAAJAT JA VALMENTAJAT

Meillä laadukkaan toiminnan tae ovat koulutetut ja osaavat ohjaajat sekä valmentajat. Solmimme kaikkien ohjaajien ja valmentajien kanssa työsopimuksen jokaisen kauden aluksi. Lasten ja nuorten kanssa toimivilta ohjaajilta sekä valmentajilta vaadimme rikostaustan selvittämiseksi rikosrekisteriotteen ennen työsuhteen solmimista.

Perehdytämme jokaisen kauden alussa ohjaajamme ja valmentajamme heidän työtehtäviinsä. Ohjaajat ja valmentajat kokoontuvat kauden aikana säännöllisesti toimialavastaavien johdolla. Tapaamisissa linjataan toimialakohtaisia toimintatapoja, kouluttaudutaan ja jaetaan tietoa.

 1. ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖIDEN ROOLIT

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa vuosikokouksessa valittu johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6-9 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Seura pitää kaksi sääntömääräistä kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-, maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous loka-, marras- tai joulukuussa. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää johtokunta. Kevätkokouksessa valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Seuran internet-sivuilta löytyy johtokunnan kokoonpano. Johtokunta jakaa vastuualueet järjestäytymiskokouksessa uuden toimintakauden alussa.

Seuran sääntöjen mukaan johtokunnan tehtävänä on:

 • kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
 • edustaa seuraa
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä
 • sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.
 • Kokonaisvastuu seuran tapahtumista on johtokunnalla.

Seurassa toimii palkallisina toimistolla työskentelevä työntekijä ja 40-50 erilaisissa ohjaus- ja valmennustehtävissä toimivaa henkilöä.

  1. JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄKUVAUKSET

Vuosittain kauden ensimmäisessä järjestettävässä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa jaetaan johtokunnan jäsenten vastuualueet. Kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat (lapset ja nuoret / aikuiset / valmennustoiminta), viestintävastaava, koulutusvastaava, markkinointiryhmä ja ohjaajien hyvinvointivastaava.

PUHEENJOHTAJA

 • kutsuu johtokunnan koolle ja tuo asioita esityslistalle
 • allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat
 • johtaa ja valvoo hallituksen työskentelyä
 • johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista
 • huolehtii työnjaosta ja sen toimivuudesta
 • luo aktiivista ja innostunutta henkeä koko yhdistykseen
 • rohkaisee ja kannustaa osallistumaan
 • johtaa yhdistyksen toiminnan kaikinpuolista kehittämistä
 • edustaa seuraa alueen ja liiton kokouksissa (mahdollisuuksien mukaan)
 • saa tietoa toimialavastaavilta eri toimialoista ja näin ollen omaa tietoa laajasti seuran toiminnasta ja pitää eri toimialoja tasavertaisina
 • edustaa seuraa ulospäin yhdessä johtokunnan kanssa. Pr-työ ja imago on koko johtokunnan asia!
 • toimii yhdyshenkilönä Uskollisuuden Kiltaan
 • välittää saamaansa palautetta ja tietoa toimialavastaaville ja toimistotyöntekijälle

VARAPUHEENJOHTAJA

 • Toimii puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä
 • Tukee puheenjohtajaa seuran johtamiseen liittyvissä asioissa
 • Edustaa tarvittaessa seuran eri tilaisuuksissa puheenjohtajan ollessa estyneenä tai yhdessä hänen kanssaan
 • Edustaa seuraa Rauman kaupungin Seuraparlamentissa kuukausittain

SIHTEERI

 • Seuran palkattu työntekijä toimii kokouksissa sihteerinä ja hänellä ei ole kokouksissa äänivaltaa. (1.11.20 alkaen)
 • Osallistuu kokousten valmisteluun: laatii mm. kokouskutsut (kutsukirjeet, lehti-ilmoitukset, ym.) yhdessä johtokunnan kanssa sekä hoitaa muita kokousjärjestelyjä
 • Valmistelee toimintasuunnitelma- ja toimintakertomusluonnokset ja kirjoittaa ne lopulliseen muotoon hyväksymisen jälkeen
 • Laatii tiedotteet, anomukset ja muut asiakirjat sekä toimittaa ne asianosaisille

RAHASTONHOITAJA

 • Avustaa seuran palkattua työntekijää tarvittaessa pankkiasioinnissa, laskujen maksamisessa, käteisvarojen pankkiin toimittamisessa, kuittien järjestämisessä.
 • avustaa maksamattomien laskujen perimisessä tarvittaessa seuran palkattua työntekijää.
 • Seuraa talouden tilannetta kuukausittain ja pitää johtokunnan ajan tasalla seuran taloudellisesta tilasta
 • Pitää yhteyttä toiminnantarkastajiin
 • Huolehtii joukkueiden tilinhoitajien opastamisesta ja toimii heidän yhteyshenkilönä seuraan päin.
 • Tarkistaa joukkueiden tilien ajantasaisuuden ja toimittaa joukkueiden aineistot ajallaan tilitoimistoon toimitettavaksi tai toimittaa ne sinne itse sähköisesti.
 • Huolehtii seuran tilinpäätökseen ja toiminnan tarkastukseen liittyvät asiat
 • Esittelee tilinpäätöksen johtokunnalle ja vuosikokoukselle.

Rauman Naisvoimistelijat ry ostaa kirjanpitopalvelut tilitoimistolta:

TILITOIMISTOYHTEISTYÖ: Kirjanpitäjä ja palkanlaskija

 • Huolehtii ohjaajien palkanmaksun, sotumaksut ja ennakonpidätykset
 • Hoitaa seuran vakuutukset ja työntekijöiden eläkevakuutukset kerran kk eläkevakuutusyhtiölle
 • Tekee vuosi-ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiölle kerran vuodessa
 • Tekee palkka- ja verotodistukset
 • Huolehtii kuukausittain verottajalle valvontailmoitukset
 • Tekee kirjanpidon kirjaukset ja toimittaa seuralle kuukausittain tuloslaskelman.

LASTEN JA NUORTEN TOIMIALAVASTAAVAT

 • Toimii yhdyshenkilönä ohjaajien ja johtokunnan välillä
 • Järjestää ohjaajille toimialapalavereja
 • Järjestää ohjaajille seuran sisäisen koulutusillan vähintään kerran kaudessa
 • Antaa ohjaajille sekä pedagogista että kasvatuksellista tukea lasten kanssa toimimiseen
 • Tiedottaa ohjaajille seuran ajankohtaisista asioista
 • Huolehtii oman toimialansa pelisääntöasiat
 • Tiedottaa tulevista koulutuksista
 • Rekrytoi ja valitsee ohjaajat sopiviin ryhmiin
 • Antaa ideoita ja kannustaa niiden jakamiseen toimialan ohjaajien kesken
 • Puuttuu epäkohtiin (ohjaustapoihin, lasten käyttäytymiseen jne)
 • Toimii yhdyshenkilönä kaikissa Tähtiseura-asioissa
 • Edustaa seuraa Tähtiseura-tapahtumissa
 • Huolehtii ja organisoi seuran ja kaikkien lasten ja nuorten ryhmien pelisäännöistä
 • Perehdyttää ohjaajat seuran toimintaan, kertoo ohjaajille seuran toimintaperiaatteista ja linjauksista
 • Huolehtii, että johtokunnassa käsitellään tarvittavin väliajoin urheiluseuran toimintalinjauksia

AIKUISTEN TOIMIALAVASTAAVA

 • Suunnittelee toimintakauden sisällön
 • Rekrytoi ja valitsee ohjaajat sopiviin ryhmiin
 • Järjestää näytetunnit (=arviointi) uusille ohjaajille
 • Arvioi sisäisen koulutuksen tarpeen ja järjestää koulutuksen.
 • Järjestää ohjaajapalaverit (palaverien sisällön suunnittelu, koollekutsuminen ym)
 • Toteuttaa jumppaajille palautekyselyn tarvittaessa
 • Organisoi jäsenkorttikontrollit
 • Hoitaa kesäjumpan järjestelyt (ohjaajat, informointi, julisteet)
 • Raportoi aikuisten liikunnan kuulumisia johtokunnan kokouksissa

VALMENNUSVASTAAVA

 • Toimii yhteyshenkilönä valmennusryhmien ja johtokunnan välillä.
 • Tiedottaa seuran asioista, linjauksista ja ohjeistuksista valmentajille.
 • Tiedottaa valmentajia ja apuvalmentajia tulevista koulutuksista.
 • Poikkeustilanteissa varmistaa korvaavien salivuorojen löytymisen, esim. Yo - sulku.
 • Vastaa kokonaisvaltaisesti valmennustoiminnasta ja sen sujuvuudesta. Vastaa, että valmennustoiminta toteutuu seuran arvoja noudattaen.
 • Mahdollisissa ongelmatilanteissa on valmentajan tukena ja yhteydessä joukkueen sekä vanhempien suuntaan.
 • Toimii valmentajien ja apuvalmentajien perehdyttäjänä ja apuna kaikessa toiminnassa.
 • Vastaa valmentajien säännöllisistä tapaamisista noin 4-6 viikon välein. Tapaa apuvalmentajien kanssa 1-2krt kaudessa.
 • On mukana joukkuejakojen tekemisessä ja vastaa valmennustiimien muodostamisesta sekä apuvalmentajien rekrytoinnista.
 • Tarkastaa kausisuunnitelmat sekä tavoitteet aina kauden aluksi ja antaa niistä kirjallisesti palautteen ja korjausehdotukset.
 • Varmistaa kesätreenien sujumisen ja sen, että se vastaa sovittua aikataulua.
 • Käy läpi joukkuekohtaiset budjetit ja antaa mahdolliset korjausehdotukset.
 • Tarkistaa kauden päättyessä tavoitteiden arvioinnit.
 • Päivittää syyskauden alussa valmennusryhmien toimintaperiaatteet.
 • Järjestää ja organisoi syyskuussa seuran leirin.
 • Järjestää kevätkaudella tuomarikatselmuksen sekä katselmuksen.
 • Tarkistaa kilpailuihin ilmoittautumiset, kilpailukohtaiset tuomarit sekä kilpailuttaa bussit.
 • Järjestää valmennuksen vanhempainillan syyskauden aluksi.
 • Järjestää valmennuksen kauden yhteiset aloitukset ja lopetukset.
 • Kerää kilpailujen tulokset, esiintymiset yms. tiedot ylös ja tiedottaa johtokunnalle sekä koostaa ne toimintakertomukseen.
 • Hoitaa valmennustoiminnan osuuden nettisivujen päivityksen.
 • Tiedottaa valmennuksen asioista someen, kilpailujen tulokset, leirit yms. ja on tarvittaessa yhteydessä myös lehdistöön.
 • On tietoinen joukkueiden varainhankinnasta ja tiedottaa niistä johtokuntaa.
 • Vastaa valmennukselle tulevista yhteydenotoista.

OHJAAJIEN HYVINVOINTI JA KOULUTUS

 • Seuraa Voimisteluliiton ja Liikun koulutustapahtumia
 • Esittelee saapuneet koulutusanomukset johtokunnalle ja tekee niistä alustavat päätökset, jotka johtokunta vahvistaa
 • Valmistelee johtokunnalle / seuralle koulutussuunnitelman ja valvoo sen toteutumista
 • koulutusbudjetin seuranta ( n. 4000 euroa / vuosi )
 • Informoi ohjaajia seuran koulutusperiaatteista
 • Ylläpitää koulutusrekisteriä yhdessä toimistotyöntekijän kanssa.
 • Suunnittelee koulutuksen tarpeen ja toteuttaa henkilökohtaista koulutusneuvontaa
 • Osallistuu seurakohtaamisiin ja koulutusvastaavien tapaamisiin
 • Ideoi ja organisoi ohjaajien hyvinvointitilaisuudet ja vastaa myös vuosittaisen tyhy-palkitsemisen järjestämisestä (esim. Naantalin Supertreenit tms,)
 • Huolehtii ohjaajien palkitsemisista ja palkitsemisjärjestelmän ylläpidosta (sis. ohjaajamerkit)
 • Osallistuu seuratuotteiden ja hankintojen tekemiseen johtokunnan kanssa
 • Koordinoi ohjaajien muistamistilaisuuden keväisin
 • Huolehtii ohjaajille suunnitellun materiaalin päivityksestä yhdessä johtokunnan kanssa

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TIIMI

 • Huolehtii seuran sisäisestä tiedottamisesta yhdessä palkallisen työntekijän kanssa
 • Suunnittelee ulkoisen tiedottamisen keinoja ja toteuttaa niitä yhdessä palkallisen työntekijän kanssa
 • Pitää suunnitelmien mukaan yhteyttä lehdistöön ja paikallisradioon
 • Valmistelee johtokunnalle viestintäsuunnitelman
 • Huolehtii seuran toiminnan dokumentoinnista yhdessä toimistotyöntekijän kanssa
 • Kerää talteen seuraa koskevia uutisia lehdistöstä

TAPAHTUMAKOORDINAATTORI

 • Ottaa kokonaisvastuun johtokunnan kokouksessa sovitun asian suhteen tapahtuman koordinoimisesta
 • Vastaa siitä, että työtehtävät jaetaan ja jokainen tietää oman vastuualueensa ja siihen liittyvät tehtävät
 • Valmistelee johtokunnan kokouksiin tapahtumia koskevat pykälät
 • Sanna-Mari kommentoi: Jos viranomaispaperit tarkoittaa esim. näytöksiä varten haettavaa lupahakemusta niin tapahtumakoordinaattori on tehnyt parina viime vuonna lupahakemukset. POIS: Hoitaa tilaisuuksiin viranomaispaperit.

PALKALLISET TYÖNTEKIJÄT

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ

 • pitää jäsentiedoston ajan tasalla
 • tarkastaa seuran jäsenmaksun maksaneet
 • hoitaa päivittäisasiat (pankki, posti, tiedotus, toimiston päivystys ym.)
 • hoitaa seuran hankinnat
 • toimii yhdyshenkilönä johtokunnan ja ohjaajien välillä
 • huolehtii ohjaajilta perittävistä kurssimaksuista
 • päivittää seuran kotisivuja
 • huolehtii että kouluilla ja kesäjumpassa on soittimet
 • tekee työtodistukset
 • seuran kalustonhoitaja
 • ohjaajien rekrytoiminen ja valinta sopiviin ryhmiin
 • toimii yhteyshenkilönä kilpailut järjestävien seurojen/organisaatioiden ja valmennusryhmien välillä
 • lähettää valmennusryhmille laskut ja tarkistaa maksetut laskut
 • lähettää laskut kilpailukuluista valmennusryhmien tilinhoitajille
 • huolehtii kurssimaksujen suorittamisesta
 • hoitaa maksamattomien laskujen perinnän. Jos ei seuran perintä riitä, niin sen jälkeen yhteys Axactoriin (perintätoimi).
 • maksaa saapuneet laskut, jonka jälkeen rahastonhoitaja tarkistaa ne. Toimittaa laskut ja tiliotteet tilitoimistoon.
 • erittelee tilitoimistoa varten kuukausittain tiliotteelta tilille tulleet suoritukset, joissa ei ole viitenumeroa
 • tekee kuukausittain tiliöintitaulukon tilitoimistolle jäsenrekisteriin tulleista maksuista
 • toimittaa valmennusryhmien Tiliotteet ja tapahtumaluettelot tilitoimistoon
 • laskuttaa valmennusryhmien kausimaksut syksyllä ja keväällä
 • suorittaa sali- ja tilavaraukset
 • laatii kaupungin liikuntalautakunnan ym. avustusanomukset
 • pitää hallussaan ja arkistoi seuran asiakirjat
 • toimii yhdyshenkilönä kaupungin liikuntapalveluihin yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • huolehtii seuran sisäisestä tiedottamisesta
 • huolehtii ilmoitukset lehtiin yhdessä markkinointivastaavan kanssa
 • Hoitaa vuosittaiset tilastot
 • hoitaa tilaisuuksiin viranomaispaperit
 • toimittaa maksetut laskut ja tiliotteet tilitoimistoon

TOIMINNANJOHTAJA

Toiminnanjohtaja vastaa seuratoiminnan operatiivisesta johtamisesta.

Työsuhteessa noudatetaan palkka- ja muiden työehtojen osalta voimassa olevia lakeja sekä yhdistyksen sisäisiä ohjeita ja sääntöjä sekä ERTO ry:n runkosopimusta.

Perustehtävänä taloushallinto, seuratoiminnan tehtävät, asiakaspalvelu, kiinteistö- ja saliasiat sekä seuratoiminnan kehittäminen ja markkinointi, koulutukset sekä toimiala- ja ohjaajayhteistyö.

TEHTÄVÄNKUVAUS

Asiakaspalvelu

 • palvelee ja ohjaa asiakkaita toimistolla, puhelimitse, sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa.
 • jäsenrekisteriin liittyvien asioiden hoito

Taloushallinto

 • laatii seuran toiminnan budjetin yhdessä johtokunnan kanssa, seuraa toteutumista ja raportoi säännöllisesti johtokunnalle taloustilanteesta
 • asioi tilitoimiston ja pankin kanssa
 • käsittelee laskut ja palkat, tiliöi
 • tekee laskut kaikille toimialoille ja valvoo niiden maksua
 • huolehtii avustuksien ja tukien hakuprosessista
 • vastaa seuran hankinnoista budjetin mukaisesti ja raportoi niistä johtokunnalle (hankintalupa 500 € saakka, suuremmat hankinnat johtokunnan kautta)

Kiinteistö- ja saliasiat

 • anoo salivuorot ja koordinoi salivuorojen jakamisen
 • huolehtii salien tavaroista, ylläpidosta ja huollosta
 • ylläpitää yhteistyötä kaupungin ja koulujen kanssa

Hallinto ja seuratoiminnan tehtävät

 • kehittää seuran toimintoja (vuosikello, koulutukset ja hankinnat)
 • hoitaa toimistolla juoksevat asiat
 • organisoi seuran toimintoja (rekrytoi ohjaajia yhdessä toimialavastaavien kanssa, vapaaehtoiset)
 • huolehtii työsuhteeseen liittyvistä asioista (tekee työsopimukset ja -todistukset)
 • valmistelee esityslistan kokouksiin ja esittelee työnkuvaansa kuuluvat asiat
 • kokoaa toimintasuunnitelman ja -kertomuksen sekä päivittää seuran asiakirjoja
 • tekee kaupungin ja liittojen tilastot
 • hoitaa yhteistyötä yhteistyökumppaneihin

Viestintä ja markkinointi

 • organisoi seuran viestinnän ja käyttää aktiivisesti sosiaalisen median kanavia
 • toteuttaa viestintää viestintäsuunnitelman mukaisesti yhdessä viestintätiimin kanssa
 • on mukana suunnittelemassa tapahtumien markkinointia ja toteutusta yhteistyössä toimialojen ja viestintätiimin kanssa
 • vahvistaa seuran näkyvyyttä ja huolehtii seuran julkisuuskuvasta

Seuratoiminnan kehittäminen

 • suunnittelee ja valmistelee aktiivisesti seuran kehittämiskohteita seuran toimintalinjauksen ja -suunnitelman mukaisesti
 • johtaa kehittämisprosesseja ja arvioi niiden toteutumista / onnistumista yhdessä johtokunnan / toimialojen kanssa
 • seuraa liikunta-alaa paikallisesti ja valtakunnallisesti, ja reagoi tarvittaessa seuran toiminnan kannalta oleellisiin muutosta vaativiin asioihin
 • tarttuu uusiin toimintatapoihin ja yhteistyömahdollisuuksiin
 • ideoi ja innovoi toimintaa ja tulevaisuutta seuran vision ja mission mukaisesti
 • johtaa tapahtumien järjestämisestä yhdessä johtokunnan / toimialavastaavien kanssa
 • kehittää yritys- ja yhdistysyhteistyötä

OHJAAJAT JA VALMENTAJAT

Seuran johtokunta palkkaa ohjaajat ja valmentajat toimintakaudeksi kerrallaan. Heidän kanssaan sovitaan ohjattavat tunnit ja heidät perehdytetään seuran toimintalinjaan. Apuohjaajia / apuvalmentajia on mukana lasten ryhmissä. Kaikkien ohjaajien / valmentajien kanssa tehdään toimintakausittain työsopimus. Ohjaajat / valmentajat saavat korvauksen pitämästään tunneista. Tuntikorvauksen euromäärän vahvistaa seuran johtokunta.

Ohjaajat / valmentajat vastaavat tuntiensa sisällöstä, kausisuunnitelmasta, sen toteuttamisesta, arvioinnista sekä harrastajien innostamisesta ja kannustamisesta. Ohjaajat / valmentajat vastaavat myös omalta osaltaan tiedottamisesta omille ryhmilleen seuran asioista. Toimialavastaavat valvovat ja tukevat ohjaajaa ohjaustyössä. Kaikki ohjaajat / valmentajat saavat koulutusta seuran kustantamana ja kannustamana. Käytämme pääosin Voimisteluliiton koulutuksia ja lisenssien vaatimia erikoiskoulutuksia.

Tarkemmin ohjaajien ja valmentajien tehtävistä ja vastuista kerrotaan vuosittain päivitettävässä ohjaajatiedotteessa.

SEURATOIMIJAT

VALMENNUSTOIMINNAN JOUKKUEENJOHTAJA (JOJO)
1. Tekee yhteistyötä valmentajan kanssa
2. Toimii yhdyshenkilönä valmentajan ja vanhempien välillä:
3. Toimii yhteyshenkilönä talkoissa ja varainhankinnassa
4. Vastaa oman joukkueensa raha-asioista yhdessä tilinhoitajan kanssa
5. Innostaa, organisoi ja rekrytoi joukkueen vanhempia mukaan seuran talkoisiin sekä varainhankintaan
6. Yhteistyö valmennusvastaavan ja seuran toimistotyöntekijän kanssa

VALMENNUSTOIMINNAN JOUKKUEIDEN TILINHOITAJA
1. Joukkueen rahaliikenteestä ja taloudesta huolehtiminen
2. Pankkitilin käyttö ja valvonta
3. Laskutus ja laskujen maksu
4. Kuukausittaisen tiliöinnin tekeminen
5. Joukkueen talousarvion laadinta tulevalle kaudelle yhdessä valmennustiimin ja jojon kanssa
6. Kirjanpito ja tilinpäätös
7. Viestiminen talouden tilanteesta valmennustiimin, joukkueen vanhempien ja seuran sisällä

TYÖRYHMÄT

NÄYTÖSTYÖRYHMÄ

Johtokunta muodostaa kausittain näytöstyöryhmän, joka vastaa näytösten organisoinnista. Näytöstyöryhmän sisällä jaetaan näytös erilaisiin vastuualueisiin ja jokainen johtokunnan jäsen saa vastuulleen yhden osa-alueen.

Järjestämme joulukuulla joulunäytöksen, jonka esiintyjät koostuvat pääasiassa valmennusryhmistä ja toukokuulla kevätnäytöksen, jossa esiintyvät valmennusryhmien lisäksi myös lasten ja nuorten harrasteryhmät sekä perheliikunnan ryhmät.

VOIMISTELULIIKUNTAMME TOIMIALAT

LAPSET JA NUORET

Alle kouluikäisten lasten eli Pikkuruisten ryhmissä tarjotaan monipuolista ja laadukasta liikuntaa eri ikäryhmille iloisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä koulutettujen ohjaajien avulla. Liikkumistaitojen ja kehonhahmotuksen harjoittelun, positiivisten elämysten, kannustuksen ja liikunnan ilon kautta pyritään tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä. Pikkuruisten toimiala tarjoaa voimisteluliikuntaa sekä tytöille että pojille tasapuolisesti antaen hyvän pohjan liikunnallisille taidoille ja innostaen lapset liikunnan pariin. Pikkuruisten toimialan (alle kouluikäiset ja perheliikunta) ryhmät saavat vuosittain erilaisia innostavia ja kiinnostavia nimiä ja osa jo aiemmista ryhmänimistä säilytetään. Nimien tarkoituksena on kertoa jo lapselle ja perheelle perusidean, mitä lasten tunnilla tehdään, eli esimerkiksi Jumppakivaa tarjoaa monipuolista jumppakivaa sekä tytöille ja pojille tai esimerkiksi Satuseikkailu nimi viestittää, että jumppaillaan erilaiset satuteemojen siivittämänä.

Lasten ja nuorten toimiala liikuttaa viikoittain satojen lasten lisäksi myös heidän vanhempiaan perheliikuntaryhmissä. Rauman Naisvoimistelijat on kehittänyt perheliikuntakonseptia monipuolisesti, tarjoten lapsen ja aikuisen yhteisen liikuntamahdollisuuden eri ikäryhmissä (6kk-12v) ja panostaen toiminnan laatuun ja sisältöön. Perheliikuntaryhmämme ovat suosituimpia ryhmiämme ja ne täyttyvät syksyllä nopeasti. Perheliikuntaryhmiemme nimissä on eri vuosina seikkailleet Tiitiäiset, jolloin puhutaan kaikkein nuorimpien perheliikunnasta, Tenavat temppuilevat oman aikuisen kanssa seuraavassa ryhmässä ja perhetelineissä pääsevät yhdessä aikuisen kanssa jumppailemaan yli 5-vuotiaat. Temppuratajumpassa perheet temppuilevat seikkailu- ja touhuradoilla joka kerta. Perheliikunnan avulla tuetaan liikuntataitojen lisäksi lapsen ja aikuisen vuorovaikutusta ja yhdessäoloa ja innostetaan mukaan liikkumaan lasten vanhempien lisäksi isovanhempia, kummeja ym. lapsen läheisiä aikuisia.

Kouluikäisille järjestämme monipuolista liikuntaa, jossa liikunnan ilo ja riemu ovat pääasiassa. Innostavat ohjaajat ja kivat kaverit tekevät ryhmässä liikkumisesta hauskaa. Tunneilla harjoitellaan peruskunnon kehittämisen ja ylläpitämisen lisäksi tunnista riippuen muun muassa perusvoimistelutaitoja, itsensä ilmaisua ja tanssia.

Lasten ja nuorten ohjaajien lisäksi jumpparyhmissämme toimii apuohjaajia, jotka ovat itse ryhmissämme voimistelevia nuoria tai liikunnan pariin suuntaavia opiskelijoita. Apuohjaajajärjestelmä takaa jatkuvuutta uusia ohjaajia rekrytoidessa, koska apuohjauksen kautta voi edetä myöhemmin ryhmän pääohjaajaksi. Lasten ja nuorten ohjaajat kokoontuvat toimialavastaavien johdolla noin kahdeksan kertaa vuoden aikana. Tapaamisissa tärkeänä osana ovat kuulumisien vaihtaminen, ideoiden jakaminen, vertaistuen saaminen, asioista tiedottaminen ja toiminnan kehittäminen. Tapaamisten ohella tärkeänä viestintävälineenä ja yhteydenpitona toimii WhatsApp-ryhmä. Lasten ja nuorten ryhmissä tehdään yhteistyötä Rauman opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Opiskelijat käyvät seuraamassa ryhmien toimintaa ja tekevät samalla opiskeluunsa liittyviä seurantatehtäviä.

Toimintaa kehitetään kysyntää vastaavaksi jäsenpalautteen avulla ja ryhmien toimintaa arvioiden. Monipuolisuus, toiminnan laadukkuus, erilaisten ryhmien tarjoaminen ja harrastuksen tavoitettavuus ovat tärkeitä teemoja toimintaa kehitettäessä. Haluamme tarjota raumalaisille lapsille laadukasta toimintaa innostavassa, iloisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Voimisteluliiton tähtiseurana haluamme tarjota lapsille monipuolista ja virikkeellistä liikuntakasvatusta sekä onnistumisen elämyksiä koulutettujen, kannustavien ohjaajien johdolla. Tähtiseurana pyrimme toimimaan aktiivisena ja vastuullisena vaikuttajana urheilun saralla. Seuratyötämme ohjaavat Voimisteluliiton tähtiseurakriteerit.

Lasten ja nuorten liikunnassa tärkeänä pidämme iloa, innostusta, uusien liikuntataitojen oppimista ja niissä kehittymistä. Tärkeää on myös yhteisöllisyys ja kaveruus sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, sekä vastuullisuus kaikessa toiminnassa.

AIKUISET

Rauman Naisvoimistelijoilla on pitkät perinteet aikuisten liikuttajana. Pyrimme pysymään ajan hermolla, pitämään tuntitarjontamme laadukkaana ja monipuolisena. Haluamme tarjota aikuisille liikuntaryhmiä useana päivänä viikossa ja auttaa jokaista löytämään liikunta luonnolliseksi osaksi arkea. Tarkoituksenamme on ylläpitää ja kehittää raumalaisten aikuisten fyysistä kuntoa sekä tukea heidän hyvinvointiaan ja jaksamista. Haluamme mahdollistaa liikunnan ilon jokaiselle!

Seurallemme on myönnetty Tähtiseura-tunnus, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen yhteinen seuratoiminnan kehittämisohjelma. Tunnus kertoo siitä, että seuramme on kehittynyt tasolle, jossa Tähtiseura-ohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

Ryhmien tasot vaihtelevat kehonhuolto-tunneista aina tehotreeniin saakka, joista jokainen pystyy valitsemaan itselleen parhaiten sopivan tunnin. Tuntien sisällöt löytyvät nettisivuiltamme, jolloin kukin voi valita tuntinsa oman kuntonsa ja kiinnostuksensa mukaan. Pyrimme aina kehittämään toimintaamme ja vastaamaan saatuun palautteeseen mahdollisuuksien mukaan. Ohjaajillemme tarjoamme tasapuolisesti mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää osaamistaan.

VALMENNUSTOIMINTA

RNV:n valmennusryhmät kilpailevat joukkuevoimistelussa sekä yli 10-vuotiaana myös tanssillisessa voimistelussa ja tanssissa.

RNV:ssä harrastuksen valmennusjoukkueessa voi aloittaa kuusivuotiaana. Valmennus-ryhmät on jaettu ikäkausiin, jotka ovat: alle 8v, 8-10v, 10-12v, 12-14v ja yli 14v Seuramme valmentajat ovat voimistelutaustan omaavia ja koulutettuja nuoria ja aikuisia.

Valmennustoiminnassa on käytössä ikäkausiajatteluun pohjautuva valmennusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on rakentaa parempaa pohjaa tavoitteelliselle ja pitkäkestoiselle voimisteluharrastukselle. Ikäkausivalmennuksella varmistetaan oikeanlainen valmennus muun muassa eri herkkyyskausien huomioinnin osalta. Valmennus tapahtuu suunnitelmallisesti ja turvallisesti sekä keskittyen ikäkaudelle oleellisiin harjoitteisiin. Tavoitteena on, että jokaisessa ikäkaudessa olisi ainakin kaksi joukkuetta: Joukkuevoimistelun tavoitteellinen joukkue / harrastejoukkue sekä mahdollisuuksien mukaan yli 10 - vuotiailla tanssillisen voimistelun / tanssin joukkue. Ikäkausien sisäisellä yhteistyöllä siirtyminen joukkueiden välillä pyritään tekemään saumattomaksi.

Valmennusryhmät harjoittelevat säännöllisesti ympäri vuoden. Harjoittelu on tavoitteellista ja kilpailutoimintaan tähtäävää. Harjoitusmäärät ovat joukkuekohtaisia. Jokaiselle kaudelle valmentajat luovat kausisuunnitelman ja tavoitteet, joiden pohjalta kauden harjoitukset suunnitellaan sekä toteutetaan.

Valmennustoiminnan maksut määräytyvät ikätason ja harjoittelumäärän mukaan. Toimintamaksu maksetaan kahdessa osassa (syyskuussa ja tammikuussa). Toimintamaksuun sisältyy viikkoharjoitusten lisäksi myös seuran leirit sekä tuomaripäivät.

Seuran toimesta perittävän toimintamaksun lisäksi kausi pitää sisällään myös paljon muita joukkuekohtaisia kuluja. Joukkuekohtaisia kuluja ovat esimerkiksi: Lisenssi, joukkuevaatteet, voimisteluvälineet, kilpailupuku, kilpailukulut (seuran tuen saa kahteen kilpailuun / kalenterivuosi), Voimisteluliiton leiritykset ja treenipäivät sekä ulkopuoliset koreografit ja kouluttajat. Joukkueet vastaavat myös valmentajien kuluista kisamatkoilla, leiripäivissä ja muissa joukkueen kauden tapahtumissa.

Joka syksy järjestetään kaikkien valmennusryhmien vanhemmille yhteinen vanhempainilta. Sekä syys- että kevätkaudella jokainen joukkue pitää myös oman vanhempainillan. Näiden lisäksi vanhemmille jaetaan jokaisen syyskauden aluksi valmennuksen toimintaperiaatteet, joihin on koottu kaikki valmennusryhmiin ja heidän toimintaansa liittyvä tieto.

Vapaita paikkoja valmennusryhmiin voi tiedustella valmennusvastaavalta.

  1. KILTATOIMINTA

https://lh3.googleusercontent.com/dIFc-D0FZVHfRe2DFae13SqbH8Zy6pvkTbF4hd3GQglDUSCdZIX5IpsgDkrt9kr1cwEPVqlSI-hwJ-JY4lXYb2JeODH2kg6wiOvErR0BNzmwLma8Rb6gb4iURf79GpcMkU0KLMwRauman Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden kilta on perustettu 19.4.1952 ja se on järjestyksessään seitsemäs Suomeen perustettu kilta. Kiltaan jäseneksi tullaan usein kutsuttuina ja jäseneksi toivotaan yli 55-vuotiaita ja etenkin jo työstä vapaita seuran jäseniä. Killan toiminnasta vastaa 8-jäseninen emännistö. Rauman Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta kokoaa seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä yllä pitäväksi ryhmäksi ja ylläpitää fyysistä vireyttä mahdollisimman korkeaan ikään asti. Uskollisuuden Killassa toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan.

Killan toimintamuotoja ovat mm. erilaiset liikuntaharjoitukset, retket, vapaamuotoiset tapaamiset ja kokoukset. Kiltalaisilla on monia yhteisiä kokemuksia ja muistoja mm. seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Näistä kokemuksista onkin kiltalaisille syntynyt elinikäisiä ystävyyssuhteita. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tärkeänä tavoitteena on myös saada uusia jäseniä mukaan Kiltaan.

Rauman Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta ja pääseura tekevät myös säännöllisesti yhteistyötä. Killan perinteisiin on jo pitkään kuulunut seuran kevätnäytöksissä hoitaa talkootyönä tilaisuuden kahvitus. Myös yhteisiä kokoontumisia järjestetään pääseuran johtokunnan ja Killan jäsenistön kesken mm. yhteisillä kahvitilaisuuksilla. Pääseurassa myös huomioidaan Killan tapahtumia ja päinvastoin Kilta on kiinnostunut pääseuran toiminnasta.

PELISÄÄNNÖT

Seuramme jokainen toimija sitoutuu toimintalinjaukseen, arvoihin ja toiminnan tavoitteisiin. Nämä asiat käsitellään syksyn ohjaajapalaverissa ja toimialapalavereissa pitkin vuotta.

RAUMAN NAISVOIMISTELIJOIDEN KOKO SEURAN PELISÄÄNNÖT:

 • jokaiselle löytyy mahdollisuus osallistua toimintaan omat edellytyksensä / resurssit huomioon ottaen
 • on avoin, kannustava ja myönteinen ilmapiiri kaikessa toiminnassa
 • tiedonkulku on avointa
 • epäkohtiin puututaan rakentavasti
 • tuetaan ohjaus- ja valmennustaitojen kehittymistä mm. koulutuksella
 • kannustetaan lapsia, nuoria ja aikuisia terveellisiin elämäntapoihin

Seurassamme laaditaan Urheilun pelisäännöt kaikissa lasten, nuorten ja perheliikunnan ryhmissä lasten ja ohjaajien kesken sekä ohjaajien ja vanhempien kesken.

ONGELMANRATKAISUPOLKU

Ongelmanratkaisupolkua käytetään välineenä kaikissa seuran sisäisissä ongelma- tai pulmatilanteissa. Näitä tilanteita voivat olla esim. ristiriitatilanteet ryhmissä, ryhmänhallinnan vaikeudet, työtehtävien laiminlyönti. Toimialavastaava on ohjaajan / valmentajan ensisijainen tukihenkilö ongelmatilanteissa.

1. Ryhmissä esiintyvät ongelmat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan paikan päällä ohjaajan ja lapsen / nuoren / aikuisen kanssa. Tarvittaessa otetaan yhteyttä lapsen vanhempiin.

2. Mikäli ongelma ei ratkea paikan päällä keskustelemalla, pyydetään eri osapuolia yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Toimialavastaava tulee mukaan tapaamiseen.

3. Mikäli asia ei ratkea keskustelutilaisuudessa, on osapuolilla mahdollisuus viedä asia johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta sopii jatkotoimenpiteistä.

4. Johtokunta voi viedä asian ongelmanratkaisuelimen käsiteltäväksi. Ongelmanratkaisuelin nimetään tapauskohtaisesti puolueettomista henkilöistä.

Mikäli ongelmia esiintyy harjoittelupaikan suhteen, on ohjaaja velvollinen ottamaan yhteyttä toimialavastaavaan tai seuramme toimistotyöntekijään.

Tapaturmatilanteissa ohjaajat antavat ensiavun, ottavat tarvittaessa yhteyttä hätäkeskukseen sekä tiedottavat asiasta eteenpäin lasten vanhemmille, lähiomaisiin ja toimistotyöntekijään. Jokaisella koululla on seuramme ensiapulaukku.

TURVALLISUUDEN HUOMIOIMINEN SEURATOIMINNASSA

Rauman Naisvoimistelijat ry:n turvallisuusasiakirja 2020

 1. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN SEURASSA

OHJAAJIEN JA VALMENTAJIEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Noudatamme Voimisteluliiton koulutusjärjestelmää (www.voimistelu.fi/ koulutukset). Myös muiden tahojen koulutuksia voidaan käyttää. Johtokunta määrittää vuosittaisen koulutusbudjetin, jonka puitteissa ohjaajien hyvinvointi-/koulutusvastaava yhdessä muun johtokunnan kanssa myöntää tasapuolisesti ohjaajille koulutukset. Ohjaaja ottaa aina ensin yhteyttä toimialavastaavaan, joka arvioi ohjaajan kouluttautumistarpeen sekä tarvittaessa keskustelee asiasta koulutusvastaavan / johtokunnan kanssa. Tämän jälkeen ohjaaja itse ilmoittautuu sovittuun koulutukseen Hoika Koulutusrekisterin kautta.

Seura kustantaa ohjaajien peruskoulutukset sekä ideapäivät tasapuolisuutta noudattaen. Koulutuksesta aiheutuvat muut kulut ohjaaja hoitaa itse. Seuran kouluttama ohjaaja sitoutuu ohjaamaan seurassa vähintään yhden toimintakauden. Ohjaajan estyessä menemään koulutukseen veloitetaan koulutusmaksu ohjaajalta, jos peruuttamispäivä on mennyt. Sairaustapauksissa noudatetaan voimisteluliiton ohjeita.

Toimialoissa ohjaajien ja valmentajien osaamista kehitetään myös tutoroinnin avulla.

SEURATOIMIJOIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Seuratoimijat voivat hakeutua Voimisteluliiton ja Liikun koulutuksiin, jotka tukevat henkilön omannvastuualueen ja tehtävän sisällöllistä osaamista. Palkallisilla työntekijöillä on mahdollisuus käydä halutessaan kehittämiskeskustelut johtokunnasta nimetyn henkilön kanssa. Seuran puheenjohtaja pitää toimistotyöntekijän / toiminnanjohtajan kehittämiskeskustelun.

JOUKKUEENJOHTAJIEN JA TILINHOITAJIEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Valmennustoiminnan joukkueiden toimihenkilöt perehdytetään tehtävään aina uuden toimintakauden alkaessa. Toimintakauden aikana heille on tarjolla tukea tehtävään seuran johtokunnan / palkallisen työntekijän taholta. Toimihenkilöillä on mahdollisuus hakeutua ko. tehtävään suunnattuun koulutukseen (esim. Liikun koulutustarjonta).

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEEN ASETETUT TYÖRYHMÄT

Seuratoiminnan arviointi ja kehittäminen on jatkuva prosessi. Johtokunta nimeää erikseen työryhmiä arvioimaan ja kehittämään eri seuratoiminnan osa-alueita. Johtokunta asettaa työryhmien toiminnalle tavoitteen ja on tiiviisti työskentelyssä mukana.

VIESTINTÄ

Seuran markkinointiviestinnästä vastaa johtokunnasta valittu viestintätiimi yhdessä seuran palkatun toimistotyöntekijän kanssa. Markkinointiviestinnän tiimi laatii vuosittain viestintäsuunnitelman, jonka mukaan viestintää toteutetaan. Tätä suunnitelmaa arvioidaan ja ajankohtaistetaan kausittain tarpeiden mukaan. Lisäksi tiimi laatii sosiaalisessa mediassa tapahtuvalle markkinointiviestinnälle sisältösuunnitelman kausittain. Suunnitelman mukaisesti markkinointiviestinnän painopiste tulee olemaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvan viestinnän kehittämisessä, sisältöjen laadussa ja määrässä. Suunnitelmassa on myös määritelty sosiaalisen median julkaisukanavat, viitteellinen aikataulu sekä muut seurassa hyväksytyksi katsotut toimintatavat kyseiseen viestinnän alueeseen liittyen. Viestintäsuunnitelman jalkauttamista seuratyössä pyritään vahvasti lisäämään.

Markkinointiviestinnällä tavoitellaan seuran tunnettuuden lisäämistä ja olemassa olevan avoimen ja luotettavan seuraimagon ylläpitämistä. Voimisteluliikuntaa tuodaan aktiivisesti esille markkinointiviestinnän eri kanavissa ja samalla tavoitellaan monipuolista kanssakäymistä jäsenistön, sidosryhmien, kaupunkilaisten ja median kanssa. Seuratoimijoiden arvostus seuraa kohtaan, yhteisöllisyys ja liikunnan tuoma ilo muodostavat perustan seuran sisäiselle markkinointiviestinnälle ja se ohjaa vahvasti myös markkinointiviestinnällistä sisältöä seurasta ulospäin.

Markkinointiviestinnän keskeinen sanoma kiteytetään seuran tunnuslauseeseen #elämäsiliikuttaja. Tunnuslauseen avulla tavoitellaan seuran näkyvyyttä ja tunnistettavuutta sekä ajan hengen mukaisesti muuttuvaa seuraimagoa. Tunnuslauseen tarkoituksena on saada lisättyä mielikuvaa seurasta laadukkaana liikuntapalvelujen tarjoajana kaupunkilaistemme keskuudessa. Siihen sisältyy myös ajatus siitä, miten seuramme toimii elämänkaariliikuttajana raumalaisille, koska toimintamme ulottuu aina vauvasta vaariin. Tunnuslauseella tuodaan esiin myös mielikuvaa voimisteluliikunnasta siitä näkökulmasta, että seuramme toiminnassa voi kokea liikkumista niin fyysisesti kuin myös liikuttumista elämyksellisesti.

Seuran markkinointiviestintää toteutetaan mahdollisimman monipuolisesti ja ajantasaisesti koko jäsenistölle sekä seuran ulkopuoliselle yleisölle. Markkinointiviestintää toteutetaan seuraavissa kanavissa:

 • Seuran kotisivuilla www.raumannaisvoimistelijat.fi julkaistaan kaikki seuran toimintaan liittyvät asiat ajantasaisesti.
 • Facebook-sivustoa käytetään kotisivujen tavoin nopeana markkinointiviestinnän kanavana.
 • Instagram toimii viihteellisempänä markkinointiviestinnän kanavana, jonne sisältöä tuotetaan useita kertoja viikossa. Joukkueiden omat Instagram-tilit täydentävät seuran Instagram-sisältöjä.
 • Jäsenrekisteriohjelman kautta ilmoittaudutaan seuran jäseneksi ja sen avulla markkinoidaan sähköpostiviestein jäsenistöä seuran tapahtumista nopealla syklillä.
 • Henkilökohtainen myyntityö ohjaajien ja seuratoimijoiden myötä seuran tilaisuuksissa ja niiden ulkopuolella vahvistavat markkinointia seurasta ulospäin ja tuottavat positiivista mielikuvaa seuran imagosta. Samoin toimistopalvelut toimivat ajan tasaisesti iloisen ja reippaan asiakas – ja puhelinpalvelutyön periaatteiden mukaisesti.
 • Seuravaatevalikoimalla lisätään näkyvyyttä tapahtumissa, jäsenten lähipiirissä ja katukuvassakin.
 • Ohjaajille järjestettävien palaverien yhteydessä markkinoidaan seuran tapahtumia ja lisätään ohjaajien tietoisuutta niistä.
 • Ilmoitukset julkaistaan paikallisissa lehdissä (Länsi-Suomi ja Raumalainen) jumppakauden alkaessa sekä syys- että kevätkaudella. Myös seuran erikseen järjestämistä tapahtumista ilmoitetaan paikallislehdissä tarvittaessa.
 • Lehdistötiedotteita pyritään tuottamaan julkaistavaksi aina kun seurassa tapahtuu jotakin merkittävää ja uutisoimisen aihetta.
 • Hyödynnetään myös Suomen Voimisteluliiton ja Olympiakomitean antamaa valtakunnallisen markkinointiviestinnän materiaalia ja tukea.

  SEURAN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

Seuramme kannustaa ja palkitsee ohjaajiaan, valmentajiaan ja seuratoimijoita vuosittain.

SEURAMME PALKITSEMIS- JA KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ

Seuramme toiminta perustuu toimialojen toimintaan. Näiden toimialojen toiminnasta vastaa johtokunnan jäsenet ja heidän apunaan voi olla muita seuratoimijoita. Ohjaajia ja valmentajia kannustetaan ja kiitetään vuoden aikana tapahtuvissa tapaamisessa ja he saavat olla osallisena toimialansa toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämistyössä.

Seuramme järjestää vuosittain ohjaajille, valmentajille ja seuratoimijoille kiitosjuhlan kauden lopulla. Juhla ohjelmineen ja tarjoiluineen on kiitoksemme kutsutuille vuoden aikana tehdystä työstä. Tilaisuudessa jaamme seuran vuosittaiset tunnustukset.

MAILAN TALLRIK

Maila Pursiheimon seuralle luovuttama kiertopalkinto. Palkinto ojennetaan ohjaajalle, valmentajalle tai seuratoimijalle.

MIRKUN TALLRIK

Mirjam Syrjäsen seuralle luovuttama kiertopalkinto 14-17 -vuotiaalle tai nuoremmalle voimistelijalle.

HELMI

Hyvän yhteistyön ja asiakaspalvelun palkinto.

Iloa, lempeyttä, hymyä, aurinkoista palvelua ja toisten auttamista.

VUODEN JUNIORIVALMENTAJA

Valon ja Veikkauksen lahjoittama kiertopalkinto valmentajalle. Kaikki Sinettiseurat (nyk. Tähtiseurat) ovat saaneet kiertopalkinnon, jolla voivat vuosittain palkita seurassa Vuoden Juniorivalmentajan. Vuoden Juniorivalmentaja-palkitsemisen kriteereinä ovat seuraavat: Valmentaja on innostava, osaava ja hän valmentaa alle 18 -vuotiaita.

Vuoden Juniorivalmentaja -palkinnon myöntäminen on osa respect -ajattelua, jossa merkittävänä osana urheilukulttuuria on aito arvostus, joka kuuluu kaikille toimijoille ja urheilijoille – nykyisille ja entisille – kaikilla tasoilla. Tällaista kulttuuria jokainen Sinettiseura voi omalla tavallaan edistää omassa seurassaan. Yksi väline siihen on Vuoden Juniorivalmentaja -palkinto. Samalla tavoitteena on vuosittain tuoda viestinnällisesti esille juniorivalmentajien arvokasta työtä.

Vastuuvalmentajan ehdotuksen perusteella johtokunta hyväksyy palkittavan Juniorivalmentajan.

PRO NUORI SUOMI KANNUSTUSPALKINNOT

Toimialoittain jaettava tunnustus ansiokkaasta seuratyöstä kauden aikana

VALMENNUKSEN KANNUSTUSPALKINNOT

Valmennusryhmillä on voimistelijoille omat kannustuspalkinnot, jotka jaetaan heidän kauden päätöstilaisuudessa.

VOIMISTELULIITON OHJAAJAMERKIT

Pronssinen ohjaajamerkki: 5 vuotta
Hopeinen ohjaajamerkki: 10 vuotta
Kultainen ohjaajamerkki: 15 vuotta
Kultainen ohjaajamerkki timantilla: 25 vuotta
Ohjaajamerkkejä jaetaan vuosittain kauden lopulla järjestettävässä kiitosjuhlassa.

VOIMISTELULIITON ANSIOMERKIT

Rauman Naisvoimistelijat jakaa ansiomerkkejä pääasiassa juhlavuosina viiden vuoden välein.

YHTEISTYÖ

Seuran sisällä yhteistyötä tehdään ohjaajien, toimialavastaavan ja johtokunnan kesken sekä seuran jäsenten kanssa eri tapahtumissa ja talkoissa.

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta pyritään lisäämään kaikkien seuratoimijoiden kesken, koska se mahdollistaa seuratoiminnan jatkuvuuden ja tekee seuratyöstä mielekästä ja innostavaa.

Harrastavien lasten perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa seuratoimintaa. Vanhempien kanssa käydyt keskustelut ja palautteensaannit auttavat kehittämään seuratoimintaa. Ilmapiirin ollessa hyvä, palautteen antaminen ja saaminen on helppoa ja näin toiminnan kehittämiseen saadaan hyviä vinkkejä erittäin tärkeältä yhteistyökumppanilta, eli perheiltä.

Seura tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin liikuntatoimen kanssa sekä muiden paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Seuramme on mukana myös Rauman kaupungin seuraparlamentissa.

Seura toimii yhteistyössä Suomen Voimisteluliiton ja oman alueensa, Voimisteluliitto Länsi-Suomen kanssa. Lisäksi seura tekee yhteistyötä alueen seurojen, aluejärjestöjen ja Olympiakomitean kanssa.

Seuran edustajat osallistuvat aktiivisesti Voimisteluliitto Länsi-Suomen seuratapaamisiin ja seurapäiviin sekä mahdollisuuksien mukaan Voimisteluliiton valtakunnallisiin tapahtumiin.

Teemme yhteistyötä Uskollisuuden kiltamme kanssa ja lisäksi kokoonnumme vuosittain yhteiseen tilaisuuteen (johtokunta ja kaikki kiltalaiset) jakamaan kuulumisia.

TÄHTISEURATOIMINNAN LAATUKRITEERIT

Seuratoimintaa tulee arvioida säännöllisesti ja kehittää toimintaa sen mukaisesti. Toiminnan laadukkuus näkyy mm. tyytyväisinä asiakkaina, hyvinvoivina ja osaavina ohjaajina sekä johdonmukaisena ja hyvänä hallintona.

Seuratoiminnan arviointiin tulee osallistaa kaikki seuran toiminnassa mukana olevat. Jäsenistöltä kerätään palautetta keskustelujen ja asiakaspalautekyselyjen avulla. Seuran johtokunta arvioi toimintaa säännöllisesti ja pitää seuran tieto-taito-tasoa yllä verkostoitumalla sekä seuraamalla ajankohtaisia teemoja voimistelun alalla.

Rauman Naisvoimistelijat on lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten liikunnan Tähtiseura. Laatuseurojen toimintaa arvioidaan myös Voimisteluliiton taholta säännöllisesti.

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN TÄHTISEURA

Lasten ja nuorten Tähtiseurassa liikkuva lapsi on tärkein

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Vuodesta 1992 lähtien Voimisteluliitto on myöntänyt laatuseurasertifikaatteja seuroille, joiden arjessa toteutuu lapsen ja nuoren parhaan edistäminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja lapsuuden kunnioittaminen. Tavoitteena on löytää avaimet lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun laadun takaamiseen seurassa.

Lasten ja nuorten Tähtiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja, joiden toiminta täyttää Olympiakomitean ja Voimisteluliiton laatukriteerit. Tähtiseuramerkin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta - se on lupaus laadusta.

Tähtiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Lapsen oman ryhmän tueksi tarvitaan hyvin toimiva seurayhteisö, joka on lapselle hyvä ja turvallinen ympäristö kasvaa.

Rauman Naisvoimistelijat sai v. 1997 ensimmäisen kerran lasten ja nuorten laatuseuratunnuksen (Sinettiseura). Nykyinen Tähtiseuratunnus on valtakunnallinen tunnus laadukkaasta ja monipuolisesta lasten liikuntatoiminnasta. Viimeisin laatuseura-auditointi seuraamme on tehty vuonna kesäkuussa 2020.

AIKUISLIIKUNNAN TÄHTISEURA

Aikuisten toiminnan osalta Rauman Naisvoimistelijat sai Voimisteluliiton Priima-laatuseura-tunnuksen vuonna 2009. Myöhemmin nimike muuttui aikuisten liikunnan tähtiseuraksi. Toimintamme on auditoitu kesällä 2020 ja toiminnan laadulle asetetut kriteerit täyttyivät.