Vastuullisuus

Vastuullisessa voimistelussa jokaisella toiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden.

Rauman Naisvoimistelijoiden toiminnassa vastuullisuus on osa seuran arvoja ja käytännön toimintaa. Vastuullisuustyö on jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistä niin voimistelijoiden, toimihenkilöiden kuin kehittyvän ja tunnetun organisaatiomme näkökulmasta. Toimimme Voimisteluliiton eettisten periaatteiden mukaisesti sekä toteutamme urheilujärjestöjen yhteistä vastuullisuusohjelmaa, jossa otetaan huomioon niin turvallinen toimintaympäristö, hyvä hallinto, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto kuin antidoping-asiat. Olemme sitoutuneet urheilun yhteisiin Reilun pelin periaatteisiin.

Jokaisen voimistelijan ja seuratoimijan hyvinvointi on seurassamme kaiken keskiössä. Kaikessa häirinnässä, kiusaamisessa ja hyvinvointia haastavassa toiminnassa on nollatoleranssi. Mikäli jostain syystä havaitset epäasiallista käytöstä, voit olla yhteydessä suoraan seuramme johtokuntaan, joka vastaa seuramme vastuullisuusasioista. Yhteystiedot löydät tästä. Mahdolliset rikosoikeudelliset asiat viedään viranomaisten tietoon.

HYVÄ HALLINTO

Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Toimenpiteet:

 • Seuramme säännöt ja ohjeistukset ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla ja ne löytyvät seuran nettisivuilta
 • Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja.
 • Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista
 • Seuran hallitus on tutustunut ja sitoutunut urheilun yhteisiin reilunpelin periaatteisiin sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin.
 • Jokainen hallituksen jäsen on suorittanut Seuran hallinto -verkkokurssin.
 • Seuran työntekijöillä on työsopimukset sekä muut työsuhteeseen liittyvät asiat kunnossa.
 • Nettisivuille on kirjattu toimijoiden roolit ja vastuualueet.

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Seurassamme huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Kaiken toiminnan sekä harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden tulee olla turvallisia. Kun mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittömästi, luo se toimintaympäristöstä turvallisen yhdessä positiivisen ilmapiirin kanssa.

Toimenpiteet:

 • Seuramme ohjaajien ja valmentajien koulutuspolku takaa vastuullisen ja turvallisen toimintaympäristön.
 • Selvitämme rikostaustan alaikäisiä lapsia ja nuoria ohjaavilta.
 • Seuran toimijoilla on pelisäännöt, roolit, joita kaikki noudattavat.
 • Lasten, nuorten ja perheliikunnan toiminta pohjautuu Lasten laadukkaan voimistelun materiaaleihin ja periaatteisiin. Materiaali käydään läpi yhteisesti kauden alussa toimialan toimijoiden kanssa. Lisäksi ohjaajat seuraavat Instgram-tiliä Laadukas lasten ohjaus.
 • Voimistelun eettiset periaatteet -koulutuksia järjestetään sisäisesti ohjaajille.
 • Seurallamme on käytössä ongelmanratkaisupolku, jota käytetään välineenä kaikissa seuran sisäisissä ongelma- tai pulmatilanteissa.
 • Lasten, nuorten ja perheliikunnan ohjajat on ohjattu osallistumaan Et ole yksin -verkkokoulutukseen. Osallistuminen todennetaan koulutuksesta saatavalla todistuksella. 
 • Hyödynnämme Et ole yksin –palvelun asiantuntemusta epäasialliseen käytökseen liittyvissä tilanteissa. Pääset tästä  Et ole yksin -palveluun

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

Toivotamme kaikki tervetulleeksi mukaan Rauman Naisvoimistelijoiden toimintaan riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta. Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun ja sen päätöksentekoon.

Toimenpiteet:

 • Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia. Seurassamme on mahdollista harrastaa edullisesti.
 • Pyrimme edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista päätöksenteossamme ja toiminnassamme esim. työryhmissä, hallituksessa ja valinnoissa.
 • Viestimme monipuolisesti: Kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

Kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Seura arvioi omien toimintojensa ympäristövaikutuksia ja tiedostaa eri toiminnoista syntyvät ympäristövaikutukset.

Toimenpiteet:

 • Kannustamme kimppakyyteihin ja yhteisiin bussimatkoihin.
 • Kierrätämme siistejä ja käyttökuntoisia harjoitusvaatteita ja -välineitä facebook-ryhmän kautta.
 • Suosimme lähiliikuntaa ja harjoittelua ulkotiloissa
 • Käytämme digitaalisia viestintävälineitä ja vältämme paperitulosteita.

ANTIDOPING

 • Seuran hallitus on tutustunut voimistelun antidoping-ohjelmaan ja päivittänyt kohdan sääntöihin.
 • Antidoping-kasvatus on osa valmennustyötä.

Seuran eettiset linjaukset ja vastuullisuusohjelma pohjautuvat Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan sekä Voimistelun eettisiin periaatteisiin

Et ole yksin -palvelu

Et ole yksin on Väestöliiton uusi palvelu, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää urheilussa. Palvelu tarjoaa puhelimessa ja chatissa tukea, apua ja neuvontaa urheilua harrastaville nuorille, aikuisille, vanhemmille ja huoltajille. Väestöliiton ja urheilujärjestöjen yhteishankkeella pyritään takaamaan, että jokainen voi harrastaa urheilua turvassa. Lisätietoja löydät Et ole yksin-sivustolta.