Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Laatimispäivä 6.8.2013/Päivitys 14.10.2021

Rekisterinpitäjä

Rauman Naisvoimistelijat ry.
Y-tunnus 1001855-4

Rekisteriasioista vastaava

Mari-Elina Vene
Seminaarinkatu 3
26100 Rauma

Rekisterin nimi

Jäsen- ja ilmoittautumisrekisteri

Rekisterin ja henkilötietojen tarkoitus

- Yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä
- Jäsenasioista ja muusta toiminnasta tiedottaminen.
- Laskujen ja maksujen lähettäminen.
- Laskujen ja maksujen seuranta.
- Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm. seuran toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli. Lisäksi muut rekisteröidyn ja hänen huoltajan itse ylläpitämät tiedot. Lasku, maksu- ja liikuntaryhmätiedot.

Tietolähteet

Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa itse ylläpitämät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Seura voi luovuttaa rekisterin tietoja lain ja muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Suomen Voimisteluliiton tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen tai hänen huoltajansa itse ylläpitää suostumustiedot. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Seuran jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

ATK:lle tallennetut tiedot

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia.

Manuaaliset listaukset: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.