Tähtiseura

Lasten, nuorten ja aikuisten toiminnan tähtiseura - laadukasta toimintaa koko elinkaarelle

Lasten ja nuorten Tähtiseurassa liikkuva lapsi on tärkein

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Vuodesta 1992 lähtien Voimisteluliitto on myöntänyt laatuseurasertifikaatteja seuroille, joiden arjessa toteutuu lapsen ja nuoren parhaan edistäminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja lapsuuden kunnioittaminen. Tavoitteena on löytää avaimet lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun laadun takaamiseen seurassa.

Lasten ja nuorten Tähtiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja, joiden toiminta täyttää Olympiakomitean ja Voimisteluliiton laatukriteerit. Tähtiseuramerkin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta - se on lupaus laadusta.

Tähtiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Lapsen oman ryhmän tueksi tarvitaan hyvin toimiva seurayhteisö, joka on lapselle hyvä ja turvallinen ympäristö kasvaa.

Rauman Naisvoimistelijat sai v. 1997 ensimmäisen kerran lasten ja nuorten laatuseuratunnuksen (Sinettiseura). Nykyinen Tähtiseuratunnus on valtakunnallinen tunnus laadukkaasta ja monipuolisesta lasten liikuntatoiminnasta. Viimeinen laatuseuraauditointi seuraamme on tehty vuonna 2020.

Aikuisten toiminnan osalta Rauman Naisvoimistelijat sai Voimisteluliiton Priima-laatuseuratunnuksen vuonna 2010. Myöhemmin nimike muuttui aikuisliikunnan tähtiseuraksi. Toimintamme on auditoitu kesällä 2020 ja toiminnan laadulle asetetut kriteerit täyttyivät.