RAUMAN

NAISVOIMISTELIJAT

Sinettiseura

Rauman Naisvoimistelijat sai v. 1997 ensimmäisen kerran Nuoren Suomen Sinettiseura –tunnuksen. Sinetti on valtakunnallinen tunnus laadukkaasta ja monipuolisesta lasten liikuntatoiminnasta.

Svolin uudistettua kriteeristönsä myös seuramme uusi sinetin vuonna 2006. Vuonna 2012 sinettimme on tarkistettu viimeksi.

Svolilaisessa Sinettiseurassa

- Toiminta on monipuolista ja kasvatuksellista

- Pidetään huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta

- Ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen

- Seurassa huolehditaan ohjaajien säännöllisestä kouluttamisesta

- Seuratyöntekijöitä kiitetään heidän tekemästään arvokkaasta työstä

- Pelisäännöistä on sovittu kaikissa ryhmissä sekä lasten että lasten vanhempien kanssa

 Pelisäännöt

Lasten ja nuorten ryhmissä laaditaan kauden alussa Nuori Suomi-ideologian mukaisesti pelisäännöt lapsille ja lasten vanhemmille
sekä ohjaajalle. Säännöt tehdään kirjallisesti ja ne tarkastetaan aika ajoin. Pelisääntömateriaalia ohjeineen löydät toimistolta. Ryhmien tekemät pelisäännöt ja vanhempien/ohjaajien pelisäännöt lähetetään Nuoreen Suomeen.