RAUMAN

NAISVOIMISTELIJAT

Priima

Aikuisliikunnan laatuseurat

ovat Suomen Voimisteluliitto Svolin jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Ne ovat
sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja
kuuluvat Suomen suurimpaan terveysliikuntaketjuun – Svoliin.
Rauman Naisvoimistelijat sai tämän aikuisliikunnan laatusertifikaatin
keväällä 2009.

Laatuseurassa

-          liikunnan ilo ja terveys ovat avainasemassa

-          liikkujan tarpeet ja tyytyväisyys ovat ykkösasia

-          liikunta on terveyttä edistävää

-          jumppatunneista on hyvät tuntikuvaukset

-          ohjaajat ovat koulutettuja

-          tunnit ovat turvallisia

PRIIMA – aikuisliikunnan laatuseuraan kaikki ovat tervetulleita!

Kriteerit

1. Seuralla on säännöllistä aikuisten kunto- ja terveysliikuntatoimintaa.
Tarjonta on monipuolista ja luotettavaa. Jumppatunneista on hyvät tunti-
kuvaukset,jotka auttavat liikkujaa löytämään itselleen sopivat tunnit.

2. Seura tarjoaa aikuisliikkujille mahdollisuuden osallistua myös tapahtu-
matoimintaan, kuten näytöksiin tai jumppatapahtumiin.

3. Seuran ohjaajilla on aikuisten harrasteliikunnan ohjaamiseen koulutus.
He ovat käyneet joko Svolin aikuisten ohjaajakoulutuksen 1-tason tai heillä
on muu ryhmäliikunnan ohjauksen koulutus täydennettynä voimistelun
lajiosaamisella.

4. Seura järjestää liikuntaa turvallisessa toimintaympäristössä ja ohjaajilla
on perusensiapuvalmiudet.